top of page

Stovner Rockefabrikk

-Musikkhuset hvor amatører og profesjonelle møtes i ett og samme miljø.

 

 

 

Stovner Rockefabrikk er et byomfattende kvalitetstilbud til ungdom i Oslo kommune. Vi tilrettelegger for utøving av populærmusikk og beslektede uttrykksformer gjennom undervisning, øvings-, scene-,studio, arrangement- og preproduksjonslokaler. I samarbeid med brukernes egen interesseorganisasjon, Stovner Rockeklubb, og andre aktører, tilbys en sosial arena hvor møtet mellom ulike musikk- og kulturuttrykk står i sentrum.

 

Over 200 unge musikere bruker huset ukentlig. I tillegg til bandøving, holdes det gruppe- og undervisning i gitar, trommer, sang, bass, musikkproduksjon på digitale plattformer, arrangør- og sceneteknikk. På dagtid fylles lokalene med praktisk rettet musikkundervisning for skoleelever.

 

I løpet av et skoleår arrangeres det til sammen ti klubbkonserter, med til sammen ca. 1000 besøkende.

 

Stovner Rockefabrikk retter seg særlig mot ungdom i alderen 12-20 år, men er åpen for alle musikkinteresserte beboere i Oslo og omegn.

Brukertall for 2020 finner du her

 

 

Rockefabrikken huser også artister og musikere fra den profesjonelle musikkbransjen. Siden starten i 1993 har fabrikken et godt etablert navn i musikkbransjen.

Her er noen aktører som har benyttet seg av Stovner Rockefabrikk:

 

 

bottom of page