top of page

Leven-programmet, trinn for trinn.

Prosjektet er utarbeidet ved Stovner Rockefabrikk og finansiert med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Trinn 8
Trinn 9
Trinn 10
Trinn 11

Den første dagen får alle en omvisning på Rockefabrikken. Vi blir kjent med hverandre og gjennomgår hva vi skal gjøre i løpet av prosjektet og snakker litt om forventninger og hva vi gruer og gleder oss til. Alle får prøve seg i instrumentgrupper. Vi går igjennom en enkel registrering (link) hvor elevene setter opp en ønskeliste og musikalske preferanser, samt klasse- og kontaktinfo.

 

 

 

Dag to arbeides det i grupper fordelt på instrumentgrupper og roller.

 

 

 

De neste tre ukene jobber vi hovedsaklig i to grupper/band hvor vokalister/sangere arbeider parallelt med sangteknikk, melodisnekring og tekstproduksjon

 

 

 

Elevene arbeider gruppevis med fokus på komposisjon, arrangering og samspill

 

 

 

Etter ferdigstilling av komposisjonene jobber gruppene i større grad selvstendig frem mot innspillingsdato.

 

 

 

Vi gir en innføring i lydstudio i forkant av innspiling.

 

 

 

I løpet av studioukene jobber hver gruppe en hel dag med lydfesting sammen med instruktører og tekniker.

 

 

 

 

Etter endte studioøkter øver gruppene på grupperom og scenerom

 

 

 

 

Under generalprøvene legger vi til rette for filmopptak og videoproduksjon som blir gjort tilgjengelig på våre nettsider sammen med innspillt matriale.

 

 

 

Vi gjennomfører skolekonserter for

6. og 7.trinnselever.

 

 

 

 

Vi inviterer elevene til klubbkonsert på kveldstid hvor familie og venner kan delta.

Rask innføring i instrumenter

Produksjon av tekst 

Tekst i melodi

Hvordan stå på scenen

Hva er puls, rytme og tempo?

Hvordan organiserer vi sangen vi har laget?

Hva er samspill? Spille samtidig eller sammen?

bottom of page